Contact Us

Suhrud Mandal Office

805, "Smruti"
Bhandarkar Road,
Pune 411 004
Phone: 02025656774
E-mail:

Badhir Muk Shikshan Kendra

805, "Smruti"
Bhandarkar Road,
Pune 411 004
Phone: 02025673296
E-mail: 

Branch of Badhir Muk Shikshan Kendra

NDA,Khadkwasla
Pune
Phone: 02025293713
E-mail: 

Chinchwad Badhir Muk Vidyalay

Sector 26,
Sindhu Nagar,
Pradhikaran, Nigadi,
Pune 411044
Phone: 02027659570
E-mail: 

Hadapsar Karna Badhir Vidyalay

235, Malwadi
Hadpsar,
Pune 411028
Phone: 0202699303
E-mail: 

Dhayri Karnabadhir Mulanchi Shala(Residential)

Survey No.49, DHayri
Pune 411041
Phone: 02020245039
E-mail: 

Suhrud Tantraniketan,Nigadi

Sector 26,
Sindhu Nagar,
Pradhikaran, Nigadi,
Pune 411044
Phone: 02027651563
E-mail: 

P.S.Mulgaokar Vishesh Shikshan Adhyapak Mahavidyalay

Parvati Paytha
Pune 411009
Phone: 02024232501/02024232592
E-mail: 

  Send Us Email

Leave this empty:

?>